Những điều cần xem xét khi tính chi phí nhập khẩu

Có những điều bạn cần phải xem xét khi tính chi phí nhập khẩu của quý khách. Bên dưới là nhiều loại chi phí có thể áp dụng cho nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

Tax và duties

Tất cả hàng hoá khi nhập khẩu đến Úc đều được kiểm soát dưới sự điều khiển của Hải quan Úc.

Tax và duties thường thường không cộng vào hàng hóa hoặc chi phí vận chuyển khi nhập khẩu. Một phần lớn chi phí nhập khẩu của quý khách là từ Tax và duties cho nên quý khách cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi nhập khẩu.

Tùy thuộc vào các mặt hàng mà quý khách đang nhập khẩu, thuế thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị FOB.

Hiện nay, thuế là 10% giá trị CIF (Cost, bảo hiểm và cước vận chuyển).

BAF / CAF

BAF (Bunker Adjustment Factor) là phần điều chỉnh tỷ lệ dầu nhớt khi vận tải hàng hóa bằng đường biển. Tỷ lệ này sẽ lên xuống và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

CAF (Currency Adjustment Factor) là điều chỉnh do giá tiền ngoại tệ lên xuống. Các chi phí này cũng sẽ thay đổi mà không cần thông báo và có thể lên tới 3-5% phí ở nước ngoài.

Phí kiểm dịch & Kiểm tra

Các chi phí này thường không được bao gồm trong các quotes về vận tải hàng hóa. Tùy thuộc vào hàng hóa được nhập khẩu, các chi phí không lường trước được có thể phát sinh nếu kiểm dịch hoặc kiểm tra được yêu cầu bởi Hải quan Úc.