Những điều cần biết trước khi xuất khẩu

Tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Úc được kiểm soát bởi luật pháp và chính sách của chính phủ Úc. Tương tự như nhập khẩu, có nhiều vấn đề quý vị cần phải biết trước khi bạn có thể xuất khẩu. Quý vị cần phải biết những hạn chế gì và giấy phép gì có liên quan với các sản phẩm của quý vị.

Dưới đây là danh sách các liên kết đến nhiều trang web khác nhau của Chính phủ Úc . Những trang web này chứa nhiều thông tin phong phú và hữu ích về nhập khẩu và xuất khẩu.

Để tạo sự thuận tiện cho quý vị, chúng tôi đã liên kết thẳng tới các phần của trang web có liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu.

Hải quan nước Úc (Australian Customs)

Đối với các giấy phép xuất khẩu, cấm vận và hạn chế xuất khẩu, xin vui lòng xem http://www.customs.gov.au/site/page4268.asp để tìm những gì quý vị sẽ cần trước khi xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Tùy thuộc vào những gì quý vị muốn xuất khẩu, nó có nhiều yêu cầu khác nhau quý vị phải đáp ứng. Nếu quý vị đang có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm như sữa, động vật sống, cá, thực vật và sản phẩm thực vật, trứng, thịt và các sản phẩm thịt, ngũ cốc, thức ăn động vật (thịt đông lạnh nguyên liệu), trái cây tươi và rau quả, trái cây sấy khô, dược phẩm (nguyên chất thải động vật), v.v... quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu. Vui lòng truy cập http://www.daff.gov.au/aqis/export để biết thêm chi tiết.

Rượu vang Úc (Wine Australia)

Nếu quý vị đang có kế hoạch xuất khẩu rượu vang, có nhiều bước quý vị cần phải thực hiện để phù hợp với các yêu cầu xuất khẩu rượu vang. Vui lòng truy cập http://www.wineaustralia.com/australia/Default.aspx?tabid=262 để biết thêm thông tin.