Những điều cần biết trước khi nhập khẩu

Nếu quý khách chỉ mới bắt đầu kinh doanh vào lĩnh vực nhập khẩu, thông tin dưới đây có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và có thể giảm thiểu những sai lầm tốn kém của quý khách.

Trước khi nhập khẩu, quý khách cần phải biết những hạn chế gì, giấy phép gì hoặc các vấn đề kiểm dịch gì có thể liên quan với các sản phẩm của quý khách. Dưới đây là danh sách và các liên kết đến nhiều trang web khác nhau của Chính phủ Úc. Những trang web này đều chứa thông tin phong phú và hữu ích về nhập khẩu và xuất khẩu.

Hải quan nước Úc (Australian Customs)

Đối với thuế, hàng cấm và sự hạn chế nhập khẩu, xin vui lòng xem http://www.customs.gov.au/site/page4226.asp để tìm hiểu những gì quý khách cần biết trước khi nhập khẩu.

Sở Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Đối với kiểm dịch và kiểm tra bao gồm xông hơi khử trùng, xin vui lòng xem http://www.daff.gov.au/aqis/import

Sở Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải (Department of Infrastructure and Transport)

Đối với nhập khẩu các sản phẩm có chứa động cơ và có thể được sử dụng trên những con đường của Úc, quý khách cần xin giấy phép. Xin vui lòng xem http://www.standards.org.au/ để tìm hiểu những gì quý khách sẽ cần trước khi nhập khẩu.

Tiêu chuẩn Úc (Standards Australia)

Đối với hàng hóa nhập khẩu sẽ được sử dụng bởi công chúng hoặc trẻ em, có những tiêu chuẩn hàng hóa của quý khách sẽ phải đáp ứng. Vui lòng truy cập http://www.standards.org.au để biết thêm thông tin và các yêu cầu về sản phẩm.

Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc & Tân Tây Lan (Food Standards Australia New Zealand)

Đối với nhập khẩu hàng hoá sẽ được tiêu thụ bởi công chúng Úc, bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm Australia. Họ có thể đòi hỏi quý khách phải có giấy phép. Vui lòng truy cập http://www.foodstandards.gov.au/ để biết thêm thông tin.

Rượu vang Úc (Wine Australia)

Đối với nhập khẩu rượu vang, có những hạn chế mà bạn có thể phải tuân theo. Vui lòng truy cập http://www.wineaustralia.com để biết thêm thông tin.